Algemene voorwaarden

Boekingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Buitenhuisje Wijdebloem

1. Begripsbepalingen
a. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van Buitenhuisje Wijdebloem
b. Medehuurder: degene die samen met (hoofd)huurder in de woning verblijft.
c. Verhuurder: de natuurlijke – of rechtspersoon die Buitenhuisje Wijdebloem aan de huurder verhuurt.
d. De overeenkomst: de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de (hoofd)huurder.
e. De algemene voorwaarden: de onderhavige door de verhuurder gehanteerde algemene voorwaarden.
f. De website: de website van verhuurder met internetadres www.buitenhuisjewijdebloem.nl

2. Boekingen en betalingen:
a. Reserveringen zijn definitief na het ontvangen van de boekingsreservering.
b. Een definitieve boeking verplicht je tot het betalen van de totale reissom uiterlijk 14 dagen na bevestiging, bij aankomst binnen een half jaar.
c. Boekingen zijn pas definitief na ontvangst van de volledige betaling.
d. Betalingen kunnen worden gedaan via een Tikkie die je na de bevestiging in de mail ontvangt.

3. Annuleringen en terugbetalingen:
a. Bij annulering meer dan 60 dagen voor aankomst, wordt 90% van het totale huurbedrag terugbetaald.
b. Bij annulering tussen 30 en 60 dagen voor aankomst, wordt 50% van het totale huurbedrag terugbetaald.
c. Bij annulering minder dan 30 dagen voor aankomst, wordt er geen huurbedrag terugbetaald.
d. Indien de huurder een annuleringsverzekering heeft afgesloten en deze dekking biedt voor de reden van annulering, zal de verhuurder alle betaalde huurbedragen terugbetalen, verminderd met de kosten van de annuleringsverzekering en administratiekosten.
e. In het geval van overmacht, zoals natuurrampen, extreme weersomstandigheden, politieke onrust of andere onvoorziene gebeurtenissen, zal de verhuurder samenwerken met de huurder om een passende oplossing te vinden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de boeking wordt verplaatst naar een andere beschikbare datum.
f. Eventuele kosten als gevolg van een annulering, zoals bankkosten, zijn voor rekening van de huurder.
g. Annuleringen dienen schriftelijk te worden ingediend via e-mail en dienen door de verhuurder te worden bevestigd.

Let op: We raden aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten bij het boeken van een vakantiehuis, zodat u beschermd bent tegen onverwachte gebeurtenissen die uw reis kunnen beïnvloeden. Houd er rekening mee dat de kosten van een annuleringsverzekering niet zijn inbegrepen in de huurprijs van het vakantiehuis.

4. Aankomst en vertrek:
a. Check-in is mogelijk vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst.
b. Check-out moet plaatsvinden voor 11:00 uur op de dag van vertrek.

5. Gebruik en huisregels van Buitenhuisje Wijdebloem:
a. Het vakantiehuisje is geschikt voor maximaal 4 volwassenen en 2 kinderen.
b. Het is niet toegestaan om extra gasten te laten overnachten zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.
c. Roken is niet toegestaan in Buitenhuisje Wijdebloem.
d. Huisdieren zijn niet toegestaan in Buitenhuisje Wijdebloem.
e. De huurder is verantwoordelijk voor het schoonhouden van Buitenhuisje Wijdebloem en het naleven van de huisregels.
f. De (hoofd)huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de woning voor de verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van de (hoofd)huurder en / of medehuurders, of door derden die zich door hun toedoen in de vakantiewoning bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.
g. Geluidsoverlast moet te allen tijde voorkomen worden. Er dient rekening gehouden te worden met de omgeving.
h. Het is niet toegestaan om feesten of evenementen in het vakantiehuisje te organiseren.
i.  Bij vertrek dient het vakantiehuisje in dezelfde staat te worden achtergelaten als bij aankomst. Het afval dient te worden weggegooid in de daarvoor bestemde container bij de voortuin en bij de receptie.
j. Het vakantiehuisje is uitgerust met basisvoorzieningen zoals beddengoed en handdoeken. Deze dienen tijdens het verblijf te worden gebruikt en bij vertrek dienen ze te worden achtergelaten. Indien deze niet zijn gebruikt, dan graag op het bureau leggen.
k. Ongeveer 6 weken na je verblijf krijg je post van ons.
l. De verhuurder heeft het recht om de toegang tot het vakantiehuisje te weigeren of te beëindigen in het geval van het niet naleven van deze huisregels.
m. Bij eventuele geschillen gelden de algemene voorwaarden van de verhuurder.

6. Aansprakelijkheid:
a. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van de huurder.
b. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel of schade aan de huurder of zijn/haar gasten, veroorzaakt door het gebruik van het vakantiehuisje of de omgeving.

7. Geschillen:
a. Eventuele geschillen tussen huurder en verhuurder worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
b. Indien dit niet mogelijk is, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.
c. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Door het maken van een boeking bij de verhuurder verklaart de huurder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.